Virus 3D Models

Resultats de la cerca 6

El virus és un agent infecciós no cel·lular que només es pot reproduir a les cèl·lules vives. Els virus afecten a tot tipus d’organismes, des de plantes i animals fins a bacteris i arcs (els virus bacterians s’anomenen comunament bacteriòfags). També es detecten virus que només es poden replicar en presència d’altres virus (virus satèl·lit).

Des de la publicació a 1892 de l'article de Dmitry Ivanovsky que descriu el patogen no bacterià de les plantes de tabac i el descobriment del virus del mosaic del tabac per Martin Beyerin a 1898, s'han descrit més que 6,000 tipus de virus, tot i que se suposa que existeix més de cent milions. Els virus es troben en gairebé tots els ecosistemes de la Terra, són la forma biològica més nombrosa. L’estudi dels virus tracta de la ciència de la virologia, una secció de microbiologia.

En els animals, les infeccions víriques provoquen una resposta immune, la qual cosa condueix a la destrucció del virus patogènic. Les respostes immunes també poden ser provocades per vacunes que donen immunitat adquirida activa contra una infecció viral específica. No obstant això, alguns virus, incloent-hi el virus de la immunodeficiència humana i els patògens de l'hepatitis viral, poden escapar de la resposta immune, causant malalties cròniques. Els antibiòtics no actuen sobre virus, sinó que s'han desenvolupat diversos fàrmacs antivirals.