Construcció de models 3D

Resultats de la cerca 7

3D Models de vehicles i altres vehicles per a la construcció i altres usos industrials.

La construcció d’edificis industrials es fa per a les necessitats de diverses indústries. Segons el tipus d’activitat i els processos tecnològics, hi ha diverses solucions bàsiques de disseny:

edificis energètics (subestacions elèctriques, centrals tèrmiques);
producció (destinada a la producció);
transport i magatzem (magatzems, garatges);
auxiliars (menjadors de fàbrica, edificis mèdics, domèstics).

La classificació dels edificis industrials es realitza segons diversos principis i té molts tipus. Els edificis industrials es divideixen en quatre classes, on els primers són edificis amb majors requeriments i el quart, amb un mínim. Durant la construcció, es tenen en compte la resistència al foc i la durabilitat. Hi ha tres graus de durabilitat dels edificis:

I - el terme d’ús és prop de 100 anys;
II - no menys que 50 anys;
III - almenys 20 anys de servei.

La resistència al foc de les estructures d’edificis té cinc graus principals, on els edificis de primera classe es classifiquen en no menys de II grau, els edificis de segona classe tenen un tercer grau, i en els edificis de classes III i IV la resistència al foc de la fundació no és numerats.