Col·leccions de vehicles industrials Models 3D

Models 3D » Vehicles 3d Models » Vehicles industrials » Col·leccions de vehicles industrials

Resultats de la cerca 3

3D Models de col·leccions de vehicles industrials Flatpyramid.

El transport industrial és una combinació de vehicles, estructures i trajectes d'empreses industrials destinades al servei de processos de producció, al trasllat de matèries primeres, productes semielaborats i productes acabats al territori d'una empresa de serveis. El transport industrial realitza transport tecnològic, és a dir, el moviment de combustibles i matèries primeres als límits locals de les empreses (transport tecnològic intern) i la importació (exportació) de mercaderies a altres tipus de transport (transport extern). El transport industrial té un paper destacat en el treball de les empreses de la metal·lúrgia ferrosa, el carbó, la química, la construcció, la silvicultura, la refinació de fusta i petroli i altres indústries.

El transport industrial serveix a les necessitats de la vostra empresa i pertany a les empreses no comercials (departamentals), formant part de la infraestructura de l'empresa. Proporciona transport a les botigues i entre ells, ofereix botigues i magatzems de comunicació, així com comunicació amb el transport principal durant la importació i exportació de matèries primeres i productes.

L’estructura del transport industrial inclou tot tipus de transport que conformen el sistema de transport, així com els tipus de transport específics, però els principals són el transport per ferrocarril, carretera i canonades. Els modes de transport específics tenen un paper especial. Es tracta de transport continu - canonades, transportadors, suspensió per cable i carreteres de monorail, pneumàtics i hidro-transport.

Els models de vehicles industrials dels models 3D consten de:

  • Ferrocarril i automòbil
  • Cinta transportadora
  • Telefèrics
  • Hidràulic
  • Pneumocontainer
  • Monorail