Models del sistema reproductiu 3D

Models 3D » Models 3d mèdics » Anatomia » Sistema reproductor

Resultats de la cerca 3

Els models del sistema reproductiu 3D.

El sistema reproductiu de l'home és un complex d'òrgans dels organismes masculins i femenins, que garanteixen principalment la reproducció de les persones (la seva reproducció, procreació, procreació). El sistema reproductiu masculí inclou els testicles, els vasos deferents, la glàndula prostàtica, les vesícules seminals, les glàndules bulbouretrals, la uretra i el penis. En les dones, el sistema reproductiu inclou els ovaris, les trompes de Falopi, l'úter, la vagina i la vulva.

Una espècie biològica, com altres animals vertebrats, té una divisió en homes i dones per garantir la reproducció sexual, donant descendència a la diversitat genètica a través de diverses combinacions de gens derivats d’organismes progenitors i els òrgans reproductius s’anomenen genitals. Els òrgans reproductius (sexuals) masculins i femenins en procés de reproducció complementen les funcions dels altres. Igual que altres mamífers, en els éssers humans, la fecundació (i la posterior gestació de l'embrió) és interna, que es produeix dins dels òrgans reproductors interns de la dona, la qual cosa explica el fet que la part principal dels òrgans reproductors pèlvics de la femella és interna (vegeu la dona) òrgans reproductius interns). Per implementar aquesta fecundació, els representants del sexe masculí haurien de tenir un òrgan capaç de penetrar a la zona de fertilització externa a les cavitats del seu cos.