Model 3D masculí

Mostrant 1-24 43 dels resultats

3D Models de mascles, homes.

Normalment, la paraula "home" significa un adult, i les paraules "noi" i "noi" o "noi" s'utilitzen per designar un nen i un adolescent. A més, la paraula "home" pot ser una definició d’identitat de gènere, no de sexe biològic.

En les cultures occidentals, el concepte de mascle, com "dona", es defineix tradicionalment principalment a través de trets biològics. Tal com han assenyalat alguns investigadors, això es deu a la especial importància que la naturalesa atribueix a aquestes cultures. No obstant això, en molts contextos, el terme mascle significa principalment un grup social, un paper de gènere o una identitat de gènere. Tot i que el sistema de gènere binari imperant al món modern implica una correspondència estricta entre el paper de gènere i de gènere assignat a la persona en néixer, en realitat no sempre coincideixen.

Des del punt de vista de la genètica, es considera que un organisme heterogamètic és masculí, és a dir, té dos cromosomes sexuals diferents al cariotip, denotats X i Y, a diferència de l’organisme femení, que té dos cromosomes X en el cariotip.