Models de tennis 3D

Resultats de la cerca 6

Esports de tennis 3D, models Flatpyramid.

El tennis és un esport en el qual dos jugadors competeixen o dos equips compostos per dos jugadors ("doble joc"). La tasca dels oponents - és utilitzar raquetes per enviar la pilota al costat de l’adversari de manera que no la pugui reflectir, més que després de la primera caiguda de la pilota al camp de joc a la meitat de l’adversari.

El joc modern té el nom oficial de tennis de gespa per distingir-lo del tennis real (o de-pom en la versió francesa del nom): una varietat més antiga, que es juga a l'interior i en un tipus de tall completament diferent.

El tennis és un esport olímpic.

Un predecessor directe d’un joc modern es considera un joc interior, que fins al final del segle 19 tenia el mateix nom, i actualment es coneix com a tennis real, o de-pom. Je-de-pom, en què fins a la gent de 12 podia tocar simultàniament, va aparèixer al segle XI, aparentment en monestirs. Inicialment, en aquest joc, com a la pelota de mà, la pilota va ser copejada a mà, i després van aparèixer guants, bits i, finalment, al segle 16, raquetes i una xarxa. Al mateix temps, el cim de popularitat de Gyo-de-poma, que va tenir lloc els reis francesos, anglesos i espanyols d'aquella època.