Suport de vida als models 3D

Models 3D » Models 3d mèdics » Equip mèdic » Suport de vida

Resultats de la cerca 2

SISTEMA DE SUPORT DE VIDA MODELS 3D -

un complex de mitjans tècnics, fisicoquímics i biològics que asseguren la creació i el manteniment de les condicions necessàries per a la vida humana (oxigen, aigua, nutrients, eliminació de productes metabòlics nocius, etc.) en estructures habitables aïllades (per exemple, en submarins, naus espacials, orbitals) estació.

El sistema de suport a la vida també s'utilitza en missions de naus espacials tripulades.
En condicions de vol espacials inusuals (buit, intercanvi de calor radiant, radiacions ionitzants), una persona ha d'estar en un compartiment hermètic tancat d'una nau espacial. En el compartiment habitable és necessari crear condicions per garantir l’existència normal i el treball d’una persona. Aquestes condicions s’han de mantenir durant tot el vol, alimentant substàncies consumides per una persona al compartiment i eliminant els seus productes metabòlics. Els sistemes espacials de la nau espacial (CLA), que resolen aquests problemes, es denominen sistemes de suport a la vida (LSS).