Odontologia 3D Models

Es mostren els resultats d'una sola

Els models 3D en odontologia Flatpyramid.

L'odontologia és una branca de la medicina que estudia les dents, la seva estructura i funcionament, les seves malalties, els mètodes de prevenció i tractament, així com les malalties de la cavitat oral, les mandíbules i les zones frontereres de la cara i del coll. Sovint, un dentista s'anomena dentista (de Fr dentista), encara que el concepte de dentista no només inclou dentistes, sinó també dentistes, assistents dentals i tècnics dentals.

Odontologia: la ciència que estudia l’estructura, la funció, la velocitat i la patologia de la cavitat oral i de l’àrea maxil·lofacial.

La ciència dental és un enfocament integrat per a la investigació, la identificació i el tractament de malalties dentals que estan més enllà de la norma mèdica i desencadenen tot un conjunt de condicions patològiques.

L'odontologia estètica és una popularitat ràpidament guanyadora a la indústria dental, que ha mantingut la seva posició de lideratge a l'Oest i ha mantingut la seva posició de lideratge. Va ser la fàbrica de somnis de Hollywood que es va convertir en la mare de la restauració artística de les dents: l’origen del “somriure de Hollywood” és comprensible sense descodificar. L'actitud civilitzada envers l'estat de salut i l'estètica de les dents no només caracteritza el nivell de la cultura humana, sinó que posa l'accent en la seva posició social. Les dents rugoses "de ferro" o, pitjor encara, els errors evidents a la dentició no només desfiguren i envellixen a una persona, sinó que també destaquen la seva baixa autoestima i suavitat en relació amb la seva salut.