Models de cervell 3D

Resultats de la cerca 6

El cervell modela 3D Flatpyramid pot incloure diferents tipus d’aquest òrgan, probablement el cos principal.

El cervell és la part central del sistema nerviós dels animals, que normalment es troba a la part del cap (anterior) del cos i és un grup compacte de cèl·lules nervioses i els seus processos dendrítics. Molts animals també contenen cèl·lules glials, poden estar envoltats per una beina de teixit connectiu. En els vertebrats (inclosos els humans), el cervell es troba a la cavitat cranial i la medul·la espinal, situada al canal vertebral.

El cervell està ben desenvolupat en la majoria aclaparadora dels grups bilaterals: animals simètrics de dues cares. Fins i tot els Acoelomorfas més primitivament histològics tenen un cervell bastant complex amb l'escorça, el neuropil i les comissures.

El cervell es defineix com la matèria física i biològica del crani i responsable dels processos neuronals bàsics electroquímics i bioelectrònics. Des del punt de vista de la ciència moderna, el cervell és una xarxa neuronal complexa que produeix i processa un gran nombre d'impulsos electroquímics relacionats amb la lògica, i el món interior d'una persona, inclosa la seva ment, és el producte d'aquest treball.

Models més populars del cervell 3D: 3ds, max, fbx, c4d, lwo, hrc, xsi, textura, obj