Genètica Models 3D

Resultats de la cerca 4

Genètica dels models 3D Flatpyramid.

La genètica és una ciència de l’herència i la variabilitat dels signes de l’organisme, els mètodes de gestió d’ells i l’organització de material hereditari; una secció de la biologia. A causa de la universalitat del codi genètic, la genètica és al centre de l’estudi de totes les formes de vida, des dels virus fins als humans.

Informació genètica: l'existència a les cèl·lules d'organismes d'aquestes col·leccions de gens que emmagatzemen informació sobre la seqüència de processos metabòlics durant el creixement i la reproducció, la composició, l'estructura i la funció de les proteïnes i els àcids nucleics. El portador de la informació genètica és l'àcid nucleic: ADN i ARN.

La paraula "genètica" es va proposar per primera vegada per descriure el coneixement de l'herència i la variabilitat, un prominent científic britànic William Bethson en una carta personal a Adam Sedgwick (abril 18, 1905). Per primera vegada, Bateson va utilitzar públicament la paraula "genètica" a la tercera conferència internacional sobre hibridació de plantes (Londres, Anglaterra) a 1906.

La principal tasca de la genètica és desenvolupar mètodes per gestionar l’herència i la variabilitat per obtenir les formes d’organismes necessaris per a la humanitat, regulant la formació de les seves poblacions naturals i artificials, estudiant la naturalesa de les malalties genètiques i resolent els problemes de resistència de poblacions naturals i artificials d’espècies.