Escenes de models 3D

Mostrant 1-24 5460 dels resultats

L'arquitectura és alhora ciència i art d'un edifici. Es tracta d’un sistema d’edificis i escenes que configuren un entorn espacial per a les vides i les activitats de les persones d'acord amb les lleis de la bellesa. En l’etapa actual del desenvolupament humà, l’arquitectura és la mateixa (plantes) que es poden fabricar, fàbriques, centrals elèctriques, etc.) i els mitjans materials de la societat humana (arquitectura civil - edificis residencials, edificis públics, etc.) .

Les qualitats funcionals, constructives i estètiques de l'arquitectura i els avantatges, la força i la bellesa estan estretament relacionades. Al departament de disseny, l’estètica de les obres d’arquitectura depèn en gran mesura. L’edifici ha de ser fort, però també ha de ser robust. L'excés de material, per contra, dóna una impressió de sobrepès. La insuficiència visual del material s'associa amb inestabilitat, inseguretat i provoca emocions negatives en la majoria dels casos. El reconeixement funcional d’un edifici a la modelització 3D està determinat pel seu tipus, en funció de quins siguin els mitjans de creació d’una determinada aparença artística. Aquest últim es crea utilitzant els mitjans de composició arquitectònica. El mitjà dels seus mitjans bàsics és l'arquitectònica, l'escala, les proporcions i les relacions rítmiques, el plàstic, la textura i els colors. Normalment, els models de l'escena 3D tenen diverses funcions específiques i els artistes professionals de 3D els segueixen pas a pas.