3D Retail models

Mostrant 1-24 200 dels resultats

3D Retail Scenes 3d models per a la modelització a 3d.

El comerç minorista és un tipus de comerç, així com el rendiment de determinats serveis on el comprador és el consumidor final, persona física o jurídica.

L'objectiu de l’adquisició d’un producte al detall és satisfer les necessitats personals del comprador, els seus familiars (si es tracta d’un individu), o els empleats de l’empresa (si és una persona jurídica) a costa del consum dels adquirits. béns.

El comerç al detall és l'activitat de venda de béns directament a ciutadans i altres usuaris finals per al seu ús no comercial personal, independentment de la forma de pagament, inclosos restaurants, cafeteries, bars i altres entitats empresarials.

El propòsit de comprar un producte és important per a la comercialització. Els motius de compra són un factor significatiu en la segmentació del mercat i la definició del grup objectiu de consumidors.

A diferència del comerç a l'engròs, els béns adquirits al sistema minorista no estan subjectes a revenda addicional, sinó que estan destinats a ús directe.