Models River 3D

Resultats de la cerca 2

3D Scenes River per a la modelització arquitectònica de 3d.

El riu és un flux natural d'aigua de grans dimensions amb un flux natural al llarg del canal (aprofundiment natural desenvolupat per ell) des de la font fins a la boca i alimentat per flux i superfície de la seva conca.

L’aigua que s’inclou normalment es recull a partir d’un escorregut superficial resultant de la precipitació d’una determinada àrea delimitada per una conca hidrogràfica (conca), així com d’altres fonts, com ara les reserves d’aigua subterrània, la humitat emmagatzemada al gel natural (en procés de fusió de glaceres) i coberta de neu.

A cada riu, el lloc del seu origen es distingeix: la font i el lloc (secció) de la confluència amb el mar, el llac o la confluència amb un altre riu: la boca.

Es flueixen directament als oceans, mars, llacs o perduts a les sorres i els pantans es diuen majors; que flueix cap als principals: afluents.

La superfície del sòl amb aquest sistema recull les seves aigües i l'anomena la conca. L'àrea de la conca, juntament amb les capes superiors de l'escorça terrestre, inclou aquest sistema fluvial i està separada d'altres sistemes fluvials per conques hidrogràfiques.