Ponts Models 3D

Resultats de la cerca 14

3D Models de ponts i altres estructures arquitectòniques.

El pont és una estructura artificial erigida sobre un obstacle, per exemple, a través d'un riu, un llac, un pantà i un estret.

Una estructura d’enginyeria construïda a l’altra banda de la carretera s’anomena pas elevat, una estructura sobre un barranc o barranc s'anomena viaducte.

Com a regla general, els ponts consten d’estructures i pilars d’ample. Les estructures d'espanja s’utilitzen per percebre les càrregues i transferir-les als suports; es poden localitzar per carretera, per a vianants, per canonades. Els suports transfereixen càrregues des de les estructures d’estrany a la base del pont.

L’esquema estàtic de les estructures d’estrat pot ser arquejat, feix, marc, cablejat o combinat; determina el tipus de pont per disseny.

Les estructures de suport estan suportades per suports, cadascun dels quals consisteix en una base i una peça de suport. La forma dels suports pot ser molt diversa. Els suports intermedis són anomenats toros, costers - pilars.

Els materials per als ponts són metàl·lics (acers i aliatges d'alumini), formigó armat, formigó, pedra natural, fusta, cordes.

L’esquema de pont és una fórmula en què es presenten successivament les dimensions de les portades calculades, les distàncies entre els centres de les parts de suport de les estructures d’estrany. Si diverses parts de suport consecutives tenen la mateixa mida, s'indica el seu nombre multiplicat per la mida de cada un.