Pisos Models 3D

Resultats de la cerca 2

3D Models de pisos activats Flatpyramid.

Pis: l'interior d'una habitació o habitació, que serveix de base, el terra entre el pis inferior o el soterrani.

Durant la construcció d’edificis moderns, una llosa de formigó serveix de sòl a les habitacions, que serveix de divisor entre plantes. Per tant, la seva part inferior es converteix en el sostre, la part superior - el pis de la planta superior. A més de realitzar la funció de separació de sòls, el sòl també és un suport per als mobles.

Atès que durant la construcció no sempre és possible assegurar una unió uniforme de les plaques (danys mecànics durant el transport o la instal·lació), després de posar l'objecte, és possible observar sortints irregulars i en relleu a la superfície del sòl. Amb aquesta finalitat, s’utilitzen diversos mètodes per eliminar aquests defectes.

El propòsit principal del paviment de terra és ajustar la superfície sobre la qual es posa el terra. Segons la tecnologia de fabricació de xapa que fa dècades que serveix de base per a sòls a les cases de panells de sèrie, només es fan suaus d’un costat: el que es convertirà en el sostre del pis inferior. El costat per convertir-se en el sòl és sempre desigual, amb pujols i forats, sovint els extrems de les barres de reforços metàl·lics s’estancien. A més, les diferències en el nivell del pis en un apartament solen arribar a 10 cm. És impossible establir una capa d’alta qualitat sobre aquesta superfície.