Models industrials 3D

Mostrant 1-24 31 dels resultats

3D Models d’estructures arquitectòniques industrials.

La indústria va néixer en el marc de l'agricultura domèstica natural. Durant l'època del sistema comunitari primitiu, les principals branques de l'activitat productiva es van formar a la majoria dels pobles (agricultura i ramaderia), quan els productes destinats al seu propi consum es feien a partir de matèries primeres extretes en la mateixa economia. El desenvolupament i l’orientació de la indústria de l’habitatge van estar determinats per les condicions locals i depenia de la disponibilitat de matèries primeres.

La indústria manufacturera inclou empreses d’enginyeria mecànica, empreses per a la producció de metalls ferrosos i no ferrosos, productes laminats, productes químics i petroquímics, maquinària i equipament, productes per a la fusta i indústria de pasta i paper, ciment i altres materials de construcció, productes del indústries lleugeres i alimentàries, indústria local, així com empreses per a la reparació de productes industrials (reparació de locomotores, reparació de locomotores) i centrals tèrmiques, indústria cinematogràfica (indústria del cinema).

L'electroenergia és la branca més important de l'energia, inclosa la producció, transmissió i venda d'electricitat. Els avantatges de la indústria de l'energia elèctrica sobre altres tipus d'energia: la relativa facilitat de transmissió a llargues distàncies, distribució entre els consumidors, així com la conversió a altres tipus d'energia (mecànica, tèrmica, química, lleugera i altres).