Teatres Models 3D

Resultats de la cerca 7

Els objectes arquitectònics de 3D poden aparèixer en diferents variacions i també en models de teatre 3D.

El Teatre és una estructura arquitectònica destinada a la realització d'activitats teatrals.

Els elements principals del teatre són l’escenari, la cortina i l’auditori. Els elements com a corals, orquestra, backstage i rampa poden aparèixer també, però depèn dels tipus d'actuacions que tinguin lloc al teatre.

En general, un edifici de teatre hauria de proporcionar una bona visibilitat i audibilitat del que està passant a l'escenari per a tots els seients.

Com a edifici especial, el teatre apareix a l'antiga Grècia. Originalment, el teatre era una estructura oberta amb elevació al centre (escenari) i files de seients per a espectadors, situades en sectors de manera que cada filera successiva fos lleugerament superior a l'anterior. Aquesta característica de la ubicació dels seients és necessària per proporcionar a tots els espectadors l'oportunitat de veure què passa a l'escenari i es conserva a la majoria dels teatres moderns.

Els locals auxiliars i tècnics també es troben als edificis dels teatres moderns.

Els formats de fitxer més populars dels models de teatre 3D: 3ds, max, fbx, texture, obj