Espais públics Models 3D

Mostrant 1-24 728 dels resultats

3D Models d’espais públics i altres estructures arquitectòniques.

Espai públic: el territori o l'espai de la ubicació potencial de les persones. Es determina per regular les relacions jurídiques civils que sorgeixen fora dels espais privats, on la situació legal i la possibilitat de trobar ciutadans individuals són limitades en virtut d’una llei general i de normes privades basades en la llei.

En el marc d’un mateix Estat, els signes d’un lloc públic no són universals i s’estableixen en el context de lleis i regulacions específiques. Aquestes aclariments, per regla general, en forma d’una enumeració exhaustiva, són determinades, respectivament, per l’executor de normes en la seva competència, l’entorn de tasques, la regulació de la qual implica l’acte corresponent. La importància jurídica dels signes (llistes) de llocs públics, definida en actes del govern local, es limita als límits de la seva competència territorial i administrativa, amb la norma incondicional de les lleis estatals sobre les normes locals.

La tipologia de llocs públics de diferents països no és la mateixa a causa de les diferències en les seves lleis locals. Al mateix temps, es poden aplicar diferents conjunts de requisits, restriccions i prohibicions al mateix tipus de lloc públic de diferents països.