Autopistes Models 3D

Resultats de la cerca 5

3D Models d’estructures de carreteres Flatpyramid.

Una autopista és una carretera per al trànsit d’automòbils d’alta velocitat que no té interseccions d’un sol nivell amb altres carreteres, vies de tren o tramvies, ni carrers per a vianants ni amb bicicleta.

Dissenyats per a vehicles d'alta velocitat, les carreteres per a cada sentit de desplaçament estan separades per una barrera o altres mitjans tècnics de construcció i tenen almenys dos carrils per conduir en cada sentit i sovint un ampli marge per aturar els cotxes en situacions imprevistes.

Les sortides a les autopistes estan equipades amb carrils de frenada i acceleració. Està prohibit entrar en autopistes per a vehicles la velocitat màxima permesa inferior a un determinat valor (per exemple, ciclomotors o tractors; la velocitat específica depèn de l'estat), així com per a transport en bicicleta i en cavall. A més, el trànsit de vianants està prohibit a les autopistes. Les característiques de les autopistes inclouen la prohibició d’invertir i parar fora de les zones designades.