Apartaments Models 3D

No s'han trobat productes que corresponen a la seva selecció.

Apartaments als models 3D Flatpyramid.

Apartament: una habitació o una habitació separada a la casa (apartament).

A Europa, aquest terme inclou una o més habitacions per llogar o comprar.

Al mercat de serveis immobiliaris i hotelers d’edificis d’apartaments, el nom apartament-hotel ha quedat aturat. Apartament-hotel és un complex d'habitacions tipus apartament amb possibilitat de llogar i una àmplia gamma de serveis d'hotel. Normalment, l'apartament està equipat amb una cuina i un bany.

Una de les diferències entre els apartaments és que no hi ha la possibilitat d’emetre el registre al lloc de residència. Una altra diferència és el cost de les despeses de funcionament. Com que no estan relacionats formalment amb l’habitatge, es calcularan les tarifes de serveis públics com a locals comercials.