Altres estructures d’arquitectura Models 3D

Models 3D » Arquitectura Models 3D » Estructures » Estil de les estructures » Altres estructures d’arquitectura

Resultats de la cerca 24

Estructures d’arquitectura models 3d

L'arquitectura - en general significa la ciència i l'art de la construcció, el disseny d’edificis i altres estructures d’arquitectura, així com la totalitat d’edificis i estructures que creen un entorn espacial per a la vida i activitat humana. L'arquitectura crea un entorn materialment organitzat que les persones necessiten per a les seves vides i activitats, d'acord amb les seves aspiracions, així com les capacitats tècniques modernes i les opinions estètiques. Les propietats funcionals (propòsit, útil), tècniques (força, durabilitat) i estètiques (bellesa) dels objectes estan relacionades amb l'arquitectura.

Les obres arquitectòniques sovint són percebudes com a obres d'art, com a símbols culturals o polítics. Les civilitzacions històriques es caracteritzen pels seus èxits arquitectònics.

El tema del treball amb l'espai és l'organització del lloc habitat en conjunt. Es va assignar en un sentit separat: el desenvolupament urbà, que cobreix un conjunt de problemes socioeconòmics, constructius i tècnics, arquitectònics i artístics, sanitaris i higiènics. Per la mateixa raó, és difícil donar una valoració correcta de l’estructura arquitectònica, sense conèixer l’urbanisme.

Un dels premis internacionals més elevats en el camp de l'arquitectura és el Premi Pritzker, atorgat anualment pels assoliments més destacats en el camp de l'arquitectura.

Per decisió de la XX Asamblea General de la Unió Internacional d'Arquitectes (ISA), celebrada a Barcelona a 1996, el primer dilluns d'octubre, se celebra anualment una festa professional internacional d'arquitectes i coneixedors d'obres mestres: el Dia Mundial de l'Arquitectura.

Com a forma d’art, l’arquitectura entra en l’àmbit de la cultura espiritual i material. A diferència de la construcció utilitària i de l’activitat estètica (per exemple, l’harmonització del medi ambient), per exemple, el disseny, l’arquitectura com a art soluciona problemes d’imatge artística, és a dir, expressa en les imatges artístiques la idea de l’espai i del temps d’una persona i lloc de l'home al món que l'envolta.

Per descomptat, l'arquitectura ha trobat que els seus adherents en el món de la modelització 3D també. És per això que es poden trobar molts edificis i altres estructures d’arquitectura als models 3D Flatpyramid.