Altres escenes d’arquitectura Models de 3D

Models 3D » Arquitectura Models 3D » escenes » Estil de les escenes » Altres escenes d’arquitectura

Resultats de la cerca 20

Altres escenes d’arquitectura 3D gràfics per a la modelització i la representació arquitectònica.

Com a forma d’art, l’arquitectura entra en l’esfera de la cultura espiritual i material. A diferència de la construcció utilitària i de l'activitat estètica (harmonització del medi ambient), per exemple, el disseny, l'arquitectura com l'art resol les tasques artístiques i imaginatives, és a dir, expressa en imatges artístiques les idees de l'home sobre l'espai i el temps i el lloc de l'home en el món circumdant.

El desenvolupament històric de la societat determina les funcions, els tipus compositius i els gèneres de la creativitat arquitectònica (edificis amb espai intern organitzat, estructures que formen espais oberts, conjunts), sistemes de disseny tècnic, l'estructura artística de les estructures arquitectòniques.

Segons el mètode per formar imatges, l’arquitectura s’anomena tipus d’art no visuals (tectònics), que utilitzen signes no cònics (convencionals) o imatges, objectes, fenòmens abstractes, accions adreçades directament als mecanismes associatius de percepció. . L'avaluació pragmàtica del treball d'arquitectura està determinada per les idees de la seva capacitat per complir el seu propòsit funcional.

Segons la manera en què es despleguen les imatges, l’arquitectura s’anomena tradicionalment com a art espacial (plàstic), les obres de les quals són:

  • existeix en l’espai, no canviant i no es desenvolupa en el temps;
  • tenen un caràcter substantiu;
  • realitzat processant un material material;
  • percebut directament i visualment pel públic

Trobareu altres models d’escenaris d’arquitectura, aquí, a sobre Flatpyramid.