Models d'anatomia 3D

Mostrant 1, 24 95 dels resultats

La impressió 3D mèdica i la modelització 3D s'estan desenvolupant ara molt ràpidament, en aquesta categoria Flatpyramid trobareu models 3D d’anatomia.

L'anatomia humana normal (sistemàtica) és una secció de l'anatomia humana que estudia l'estructura del cos humà "normal", és a dir, saludable a través de sistemes, òrgans i teixits d'òrgans.

Un òrgan és una part del cos d’una determinada forma i estructura que té una certa localització en el cos i realitza una o diverses funcions específiques. Cada òrgan està format per certs teixits que tenen una composició cel·lular característica. Els òrgans funcionalment combinats constitueixen un sistema d’òrgans. A l’escola anatòmica russa es considera que el sistema d’òrgans és un grup funcionalment unificat d’òrgans que tenen afinitat anatòmica i embriològica; els grups d’òrgans units únicament funcionalment s’anomenen aparells d’òrgan (locomotor, parla, endocrí, etc.). No obstant això, sovint hi ha una substitució terminològica de l’aparell d’òrgans pel sistema d’òrgans.

Alguns òrgans realitzen diverses funcions i pertanyen a diferents sistemes: per exemple, la glàndula de timus (glàndula de timus) és una part funcional tant del sistema immune com del sistema endocrí, el pàncrees és endocrí i digestiu, la uretra masculina és urinària i reproductiva i, per tant, on.

Els sistemes i aparells d’òrgans formen un organisme humà complet. La constància de l’entorn intern (homeòstasi) es manté a través de la regulació neurohumoral dels processos metabòlics del cos, garantida pel bon funcionament dels sistemes nerviós, endocrí i cardiovascular.

Les seccions de l’anatomia humana normal (sistemàtica) són: osteologia - l’estudi dels ossos, artro-sindesmologia - l’estudi de les articulacions de parts de l’esquelet, miologia - l’estudi dels músculs, esplanqunologia - l’estudi dels òrgans interns del sistema digestiu, sistemes respiratoris i urogenitals, angiologia - l’estudi dels sistemes circulatori i limfàtic, anatomia del sistema nerviós (neurologia) - l’estudi del sistema nerviós central i perifèric, estesiologia - l’estudi dels sentits.

Formats de fitxers de models 3D d’anatomia més populars: .3ds .max .fbx .c4d .dae .ma .mb .3dm .obj