Altres esports 3D Models

Models 3D » Esports Models 3D » Altres Esports

Mostrant 1-24 59 dels resultats

Altres models 3D d’esports activats Flatpyramid.

L'aparició de la cultura física en general i l'esport en particular, algunes de les teories:

- “Teories del joc”, als quals va sorgir F. Schiller i que més tard va desenvolupar Bücher, Groos i Leturno, veuen tota la cultura humana, inclosa la cultura física, com a desenvolupament de l'activitat del joc. En la filosofia moderna, el proponent més famós de les teories dels jocs és Johan Huizinga. Les teories del joc estan adjuntes a la "teoria de l'excés d'energia" de G. Spencer, que també es pot considerar com una varietat d'elles; Segons aquesta teoria, l'home primitiu, que necessitava alliberar l'excés d'energia, millorava els moviments (joc i dansa), la qual cosa li va permetre fer-ho amb més èxit.

- "La teoria de la màgia" (Reinac, més tard Dim, Kerbe, Gillette) connecta l’emergència de la cultura física amb la necessitat de formar i millorar la feina i la caça de danses i rituals màgics.

- La teoria materialista, o la "teoria del treball" (proposada per GV Plekhanov i desenvolupada per NI Ponomarev) considera com a fonts de gairebé tots els tipus moderns de cultura física i tipus d'activitat esportiva