Llicència d'usuari final i acord de pertinença

Llicència d'usuari final i acord de pertinença

LLEGIR ATENTAMENT ELS SEGÜENTS TERMES I CONDICIONS ANTES DE PRENDRE LA FLAT PYRAMID LLOC WEB I / O QUALSEVOL DELS SERVEIS OFERITS A TRAVÉS D'AQUEST LLOC WEB O DE LLOCS WEB AFILIATS. Aquests acords cobren l’ús del material FLAT PYRAMID WEB, SISTEMA I LLICÈNCIA DE PRODUCTES. SI NO ACORDEIX AMB AQUESTES CONDICIONS I CONDICIONS, NO HA D'ÚS ELS FLATPYRAMID LLOC WEB. PER UTILITZAR AQUEST LLOC WEB, A TRAVÉS D'ACCÉS, DESCARREGAR, CARREGAR O MÉS D'ALTRE, TU RECONEIX DE QUE VOLS LLEGIR AQUEST TERMES I CONDICIONS, COMPRENDRE I ESTÀ ACORDAT PER AQUESTA.

FLAT PYRAMID ACORD DE LLICÈNCIA DE L'USUARI FINAL

AQUEST CONVENI DE LLICÈNCIA D'USUARI FINAL (aquest "Acord") s'introdueix entre FLATPYRAMID ("Empresa") i qualsevol persona o entitat jurídica que descarregui, carregui o utilitzi algun dels fitxers d'aquest sistema i lloc web ("Usuaris" d'usuari i col·lectivament).

Per a una bona i valuosa contraprestació, el reconeixement i la suficiència són reconeguts i que tinguin intenció de ser legalment vinculats. La Companyia i l'Usuari acorden el següent:

1. DEFINICIONS.

1.1. El "contingut" fa referència a qualsevol material publicat a la Companyia, inclosos, entre d'altres, fitxers de filferro, models, textures, bases de dades, dibuixos, connectors, videojocs, modificacions de videojocs, fitxers de moviment, col·leccions, paquets, materials, scripts, formes, skins personalitzats de la IU, tutorials, preguntes més freqüents, paraules, música, pel·lícules, imatges i programari.

1.2. "Royalty Free" fa referència a una comissió d'ús única que es distingeix d'una comissió de drets recurrents.

1.3. "En venda" inclou tot el contingut que requereix una compra de drets de llicència, que es distingeix del contingut disponible per descarregar gratuïtament.

1. 4. "Venda vàlida" es refereix a la venda de drets de llicència de contingut o altres propietats a través de l'empresa. El contingut per a la venda a través de l’empresa que es retorna no és un exemple de venda vàlida.

1.5 "Vendes" es refereix als preus de venda pagats pels Productes amb Llicència venuts o llicenciats per la Companyia. Es reduiran els ingressos per vendes per descomptes, devolucions, descomptes per distribuïdors o distribuïdors i similars. Ni els impostos sobre les vendes ni els impostos sobre la renda o similars s’inclouran a les vendes.

1.6. "Productes amb llicència" fa referència a qualsevol contingut digital que inclogui fitxers, programes, programari, jocs, objectes bidimensionals i tridimensionals, imatges, models de wireframe, dades de captura de moviment, textures, bases de dades, dibuixos i altres temes relacionats amb ells de configuració, i per la qual es concedeix a la Companyia una llicència per part del Llicenciador i se sotmeten als termes i condicions d’aquest Acord.

1.7 "Propietat intel·lectual amb llicència" significa totes les patents, marques comercials, drets d'autor, secrets comercials, drets de vestimenta comercial, noms comercials i qualsevol altra propietat intel·lectual i altres drets, que estiguin relacionats o formin part dels Productes amb llicència.

1.8 El "venedor" es referirà a qualsevol persona o entitat legal que pugui carregar contingut o vendre contingut a través del lloc web o del sistema de l'empresa.

1.9 El "client" es referirà a qualsevol persona o entitat jurídica que compri contingut a través del lloc web o del sistema de l'empresa.

1.10 "Membre" es refereix a qualsevol persona que creï un compte de membre a l'empresa. Un membre pot ser un venedor o un client.

2. REPRESENTACIONS I GARANTIES

2.1. L’empresa us garanteix que, segons el que sàpiga, les dades digitals que componen el contingut no infringeixen els drets de tercers, inclosos els drets de patent, drets d’autor i secrets comercials, ni tampoc les dades digitals i el contingut van ser copiats o apropiats indegudament a partir de dades digitals propietat de tercers; sempre que l'Empresa no faci cap representació o garantia respecte a la infracció dels drets de tercers sobre qualsevol imatge, marca comercial, obra d'autoria o objecte representat per aquests Continguts.

2.2. El venedor declara i garanteix que: (a) el contingut és la vostra obra original i no conté cap material protegit amb drets d'autor de la qual no sigueu el propietari exclusiu, inclosos, entre d'altres, drets de música i / o sincronització, imatges (en moviment o encara) de qualsevol tipus, escrits de qualsevol tipus i autoritzacions / alliberaments del model; (b) teniu ple dret i potestat per subscriure i realitzar aquest acord i heu obtingut tots els consentiments de tercers necessaris per subscriure aquest acord; (c) el contingut no infringeix i no infringirà els drets d'autor, patent, marca comercial, secret comercial o altres drets de propietat, drets de publicitat o privadesa o drets morals de tercers; (d) el contingut no infringeix i no infringirà cap llei, estatut, ordenança o reglament; (e) el contingut no és ni serà difamatori, difamatori, pornogràfic, obscè o evocador de cap tipus d’odi racial; (f) el contingut no contindrà ni contindrà cap virus ni altres rutines de programació que interfereixin perjudicialment amb els sistemes informàtics o les dades; (g) declara i garanteix que no s'ha concedit cap altra llicència relacionada amb cap producte autoritzat ni cap propietat intel·lectual autoritzada a cap altra persona o entitat que contradigui, invalidi o constitueixi un incompliment de la llicència; i no es concedirà cap tercera llicència a cap tercer durant el termini del present document (h) totes les afirmacions de fet que ens hagueu fet i que ens feu que siguin certes i completes; (i) el contingut no és defectuós ni inutilitzable.

3. PROPIETAT INTEL · LECTUAL

El venedor de 3.1 representa i garanteix que: (a) el venedor és l'únic propietari, gratuït i clar, de tota la propietat intel·lectual amb llicència i dels productes amb llicència; (b) tots els drets dels venedors de la propietat intel·lectual amb llicència i de la seva propietat són vàlids i executables; (c) els drets i les llicències concedits a la Companyia en virtut d'aquest acord als productes amb llicència i la propietat intel·lectual amb llicència, quan s’utilitzaran o explotaran per l’empresa com es permet en aquest Acord, infringiran, violaran o interferiran amb qualsevol propietat intel·lectual o qualsevol altre dret de qualsevol altra persona o entitat.

3.2 Llevat que s'indiqui expressament d'una altra manera en un acord separat, res del present Acord constitueix una transferència de propietat de la propietat intel·lectual amb llicència del venedor. El venedor atorga a la Companyia una llicència perpètua, irrevocable, lliure de drets, transferible i mundial, sota interès del venedor en la propietat intel·lectual amb llicència, amb dret a concedir sublicències, fer, haver fet, utilitzar, vendre, oferir, vendre, importar, copiar, distribuir i modificar qualsevol material o procés relacionat amb l’abast de qualsevol projecte.

3.3 Com a pacte vigent en virtut d’aquest Acord, el Venedor informarà immediatament a la Companyia de: (a) qualsevol infracció o presumpta infracció de qualsevol propietat intel·lectual amb llicència; i (b) qualsevol reclamació, demanda o amenaça que pugui afectar qualsevol (s) Producte (s) autoritzat (s) o els drets de la Companyia.

4. PROPIETAT

La propietat dels productes amb llicència romandrà en el venedor. La propietat de les modificacions i / o obres derivades dels productes amb llicència preparats a continuació de conformitat amb la secció 3 anterior s’atorgarà a la Societat. A petició de la Companyia, el venedor executarà o farà que s’executin totes les assignacions i altres instruments i documents que la Companyia consideri necessaris o adequats per dur a terme la intenció d’aquest Acord.

5. CONFIDENCIALITAT.

Cada part accepta: (i) observar la confidencialitat completa i no divulgar o permetre l'accés a tercers o entitats a la informació confidencial de l'altra part (o qualsevol part de la mateixa) sense el permís previ i per escrit de l'altra part; (ii) no utilitzar la informació confidencial de l'altra part (o qualsevol part de la mateixa), tret que es requereixi per complir les obligacions derivades d'aquest acord; i (iii) per garantir que qualsevol dels seus empleats que rebin accés a la informació confidencial de l'altra part tingui notícia de la seva confidencialitat i propietat, se'ls prohibeix copiar, utilitzar o divulgar aquesta informació confidencial, tret que es requereixi per complir les obligacions aquest Acord, i estan obligats per obligacions de no divulgació i ús limitat com a mínim tan estrictes com les que conté aquest document.

Sense limitar el que s'ha dit anteriorment, cadascuna de les parts es compromet a emprar en relació amb els procediments d'informació confidencial de l'altra part que no siguin menys restrictius que els procediments que utilitza per protegir la seva informació confidencial i de propietat de sensibilitat similar (i que en cap cas són menys restrictives. procediments raonables).

Si se sol·licita a una part que reveli qualsevol informació confidencial de l'altra part de conformitat amb qualsevol ordre judicial o governamental, aquesta part no revelarà la informació confidencial sense proporcionar prèviament a l'altra part una notificació per escrit de la sol·licitud i una oportunitat suficient per contestar la comanda.

Les obligacions respectives de les parts en virtut d’aquesta Article 5. sobreviure a la caducitat o terminació d’aquest Acord durant el període més llarg permès per la legislació aplicable.

6. AVÍS DE RESPONSABILITAT.

L’EMPRESA PROPORCIONA EL LLOC “COM ÉS” I AMB TOTS ELS FALTS. L’EMPRESA I ELS SEUS FILIARIS I AFILIATS NO REALITZEN NINGUNA REPRESENTACIÓ O GARANTIA DE CAP MENA, EXPRESA O IMPLÍCITA EN RELACIÓ AMB EL LLOC, EL SEU CONTINGUT, ELS SEUS F FORRUMS O LA SEVA OPERACIÓ. L’EMPRESA DECLARA ESPECÍFICAMENT QUE L’ÚS DEL LLOC ÉS AL VOSTRE RISC. L’EMPRESA I ELS SEUS FILIARIS, I AFILIATS, NO EXCLUYEN QUALSEVOL GARANTIA EN RELACIÓ AMB L’OPERACIÓ DEL LLOC, LA PRECISIÓ O L’ACTUALITAT DEL LLOC, O EL SEU CONTINGUT O LA INFORMACIÓ O ELS MATERIALS QUE ELS CONTINGUIN, QUALSEVOL GARANTIA QUE EL LLOC O ELS SEUS CONTINGUTS O EL SEU CONTINGUT ELS MATERIALS QUE ELS CONTINGUIN NO ESTARAN ERRORS, VIRUS O ALTRES COMPONENTS QUE PODIN INFECCIONAR, DANYAR O PROVOCAR DANYS ALS EQUIPS DE L'ORDINADOR O ALGUNA ALTRA PROPIETAT. L’EMPRESA I LES SEVES FILIALS I LES AFILIADES NO OFEREIXEN GARANTIES, REPRESENTACIONS O GARANTIES EN MATÈRIA DE LA PRECISIÓ, LA VERITAT O LA Fiabilitat de qualsevol informació publicada.

7. POLÍTICA DE DRETS D'AUTOR.

L'empresa està especialment preocupada per la infracció dels drets d'autor. Com que el nostre mercat es basa en la remuneració dels titulars dels drets d'autor, respectem totes les lleis de drets d'autor als Estats Units i internacionalment. Esperem que els usuaris del lloc respectin els drets d'autor dels altres. És una infracció de les Condicions d'ús que un usuari publiqui material que infringeixi els drets d'autor d'altres persones. Els usuaris que carreguen o envien contingut a l'empresa han garantit que són els titulars dels drets d'autor o agents autoritzats dels titulars dels drets d'autor per a tot el contingut carregat o enviat.

L'empresa cancel·larà els comptes dels usuaris sota les circumstàncies adequades que publiquen materials que la Companyia tingui motius per creure que infringeixin els drets d'autor d'altres persones.

L’empresa retindrà els ingressos deguts a un venedor per la venda de contingut quan qualsevol contingut tingui drets d’autor controvertits. Un cop determinat el propietari legítim dels drets d'autor, es compensarà amb els ingressos retinguts. Per veure exactament què és la llei de copyright i obtenir respostes a les preguntes més freqüents, visiteu:

http://www.copyright.gov

Podeu contactar directament amb l’empresa per informar d’una suposada infracció de drets d’autor si sou el propietari dels drets d’autor o representant autoritzat d’un propietari del copyright. Haureu de proporcionar una notificació per escrit de la infracció que contingui la informació següent:

1. La signatura física o electrònica del propietari dels drets d'autor o la persona autoritzada per actuar en nom del propietari dels drets d'autor.

2. La vostra informació de contacte: nom, número de telèfon, adreça i adreça de correu electrònic.

3. Una descripció i identificació de l'obra amb drets d'autor que es diu que s'ha infringit. Incloent la seva ubicació o ubicacions al lloc.

4. Una declaració que vostè té una creença de bona fe que l'ús del material de la manera queixosa no està autoritzat pel propietari del dret de còpia, el seu agent o la llei.

5. Una declaració vostra que creieu de bona fe que l'ús del material presumptament infractor no està autoritzat pel propietari dels drets d'autor, l'agent del propietari dels drets d'autor ni la llei.

6. Una declaració de vostè que la informació que heu proporcionat és exacta i, sota la pena de fals testimoni, que sou el propietari dels drets d'autor o que esteu autoritzat a actuar en nom del propietari dels drets d'autor.

Es necessita tota la informació esmentada anteriorment perquè la Companyia processi la seva queixa.

Vegeu també el document AVÍS DE LA LLEI DE COPYRIGHT DIGITAL DEL MIL·lENI ("DMCA").

8. TERMINACIÓ

La Companyia o l'Usuari poden rescindir aquest Acord per qualsevol motiu o sense raó, proporcionant a l'altra part una notificació per escrit de la resolució. La resolució d’aquest Acord acaba els drets de concessió de la Llicència respectius de les parts, però no rescindeix cap subvenció de llicència existent.

8.1 Les disposicions de Article 1. ("Definicions"), Article 2. ("Representacions i garanties"), Article 3. ("Drets de propietat intel·lectual"), article 4. ("Propietat"), Article 5. ("Confidencialitat"), Article 9. ("Indemnització"), Article 10. ("Disposicions diverses") i això Secció 8.1 sobreviurà a l’expiració o la terminació d’aquest Acord per qualsevol motiu. La resta de disposicions sobreviuran en la mesura que s’exigeixi per a qualsevol concessió de llicència supervivent.

9. INDEMNITZACIÓ

L’usuari es compromet a indemnitzar i mantenir indemnes l’empresa i els seus clients de tots els danys i costos, inclosos els honoraris raonables de l’advocat, derivats o relacionats amb l’incompliment per part de l’usuari de les representacions i garanties descrites en aquesta secció. El venedor es compromet a executar i lliurar-nos documents, a petició raonable, que demostrin o facin efectius els nostres drets segons aquest acord.

10. DISPOSICIONS DIVERSES

10.1 Avisos. Un avís segons aquest Acord no és suficient tret que sigui: (i) per escrit; (ii) dirigida mitjançant la informació de contacte que s’enumera a continuació per a la part a la qual s’administra l’avís (o mitjançant informació de contacte actualitzada que aquesta part ha especificat mitjançant avís escrit d’acord amb aquesta secció); i (iii) enviats per correu electrònic, lliurament manual, transmissió de fax, correu certificat o certificat (sol·licitud de rebut de devolució) o servei de lliurament exprés de bona reputació amb funcions de seguiment (com Federal Express).

FlatPyramid

c / o Servei al client

2711 N.Sepulveda #233

Manhattan Beach, CA 90266 USA.

E-mail: [protegit per correu electrònic]

Número de fax: 310-697-3774

Es considerarà que tota aquesta comunicació sigui efectiva a l’hora de (a) el rebut real o (b) si s’envia per servei de lliurament exprés, el dia següent a la data presentada al servei per al lliurament a l’altra part, o (c) si s'envia mitjançant una transmissió de fax confirmada, a la data enviada (subjecta a confirmació de recepció en forma completa i llegible).

10.2 Enllaç profund i emmarcament. L'usuari accepta abstenir-se de la pràctica habitualment anomenada "enllaç profund" mitjançant la qual s'utilitza el contingut Flat Pyramid amb qualsevol altre lloc web mitjançant enllaços actius o mineria de dades. Se li permet veure el lloc només en la seva forma de presentació completa i se li prohibeix "emmarcar" el lloc.

10.3 Relació de les parts. Cada part és un contractista independent de l'altra part. Res d’aquest acord crea cap associació, empresa conjunta, agència o relació similar entre les parts.

10.4 Llei de govern; Consentiment a la jurisdicció. Aquest Acord es regirà i s’interpretarà de conformitat amb les lleis de l’Estat de Califòrnia i les lleis dels Estats Units d’Amèrica, sense fer referència a cap norma legal sobre l’elecció. Els tribunals de l'estat de Califòrnia o de l'estat de Califòrnia tindran jurisdicció no exclusiva sobre les controvèrsies que s'indiquen a continuació i cada part se sotmet irrevocablement a la jurisdicció d'aquests tribunals. Cada part renuncia a qualsevol objecció que pugui tenir ara o en el futur sobre la jurisdicció d’aquests tribunals i també renuncia a qualsevol reclamació que pugui tenir ara o en el futur que el litigi interposat en aquests tribunals s’hagi presentat en un fòrum inconvenient. El Conveni de les Nacions Unides sobre la venda internacional de mercaderies no s’aplicarà a aquest Acord ni a cap transacció entre cap de les parts segons aquest Acord. Les parts han seleccionat l'idioma anglès per definir, governar i interpretar els seus drets i obligacions segons aquest Acord.

Acord complet de 10.5. Aquest Acord (incloent-hi els Apèndixs i Declaracions de Treball) estableix l’acord sencer de les parts sobre la seva temàtica i substitueix tots els acords anteriors, negociacions, representacions i promeses entre elles pel que fa a la seva temàtica.

Assignació 10.6. Cap de les parts no pot assignar cap dret o obligació en virtut d'aquest acord, tret que hagi obtingut el consentiment previ i per escrit de l'altra part per a la cessió; previst que no s’exigirà el consentiment de l’Usuari pel que fa a aquesta cessió o transferència per part d’Empresa a un afiliat de la companyia. Aquest Acord té caràcter vinculant i insegur en benefici de les parts i dels seus successors i cedents permesos.

Acord 10.7 subjecte a canvis. L'empresa es reserva el dret de canviar els termes d'aquest acord amb o sense avís en qualsevol moment. L'empresa es reserva el dret de modificar, revisar o interrompre el seu lloc web, o qualsevol funcionalitat o serveis proporcionats com a part o en connexió amb el lloc web o acord, sense previ avís.

10.8 Disposicions no aplicables. Si un tribunal de jurisdicció competent considera inaplicable alguna de les disposicions d’aquest Acord, les altres disposicions romandran en vigor. Si es permet legalment, la disposició no aplicable se substituirà per una disposició aplicable que doni efecte al màxim a la intenció de les parts.

Exempcions de 10.9. Una renúncia als drets d'aquest Contracte no serà efectiva si no és per escrit i signada per un representant autoritzat de la Part que renuncia als drets.

10.10 Transmissions incorrectes. Es prohibeix als usuaris publicar o transmetre al lloc web de l’empresa cartes en cadena o “correu brossa” no sol·licitades, o qualsevol material amenaçador, assetjador, difamatori, fals, difamatori, ofensiu, obscè o pornogràfic, o qualsevol altre material que infringeixi qualsevol llei aplicable o regulació, inclosa, entre d'altres, lleis o regulacions federals o estatals que regulin la igualtat d'oportunitats laborals. No obstant això, si es produeixen aquestes comunicacions, la Companyia no tindrà cap responsabilitat relacionada amb el contingut d’aquestes comunicacions. No podeu publicar ni transmetre al lloc web de la Companyia cap publicitat, enquestes, materials promocionals, concursos o qualsevol altra sol·licitud comercial o no comercial. Els usuaris també tenen prohibit suplantar la identitat de qualsevol persona jurídica o entitat. Els comptes d’afiliació s’han d’obrir mitjançant noms o entitats reals i altra informació sol·licitada.

10.11. FeedBack de l'usuari. Excepte la informació personal, qualsevol informació rebuda per l'empresa a través dels fòrums del lloc web de l'empresa o transmesa o proporcionada a l'empresa a través de qualsevol altre mitjà, inclosos els comentaris, com ara preguntes, comentaris, suggeriments o similars ("comentaris de l'usuari"), aquests comentaris de l'usuari seran es considera no confidencial i no propietari. L’empresa no tindrà cap obligació de cap mena respecte a aquests comentaris de l’usuari i serà lliure de reproduir, utilitzar, divulgar, modificar, mostrar i distribuir els comentaris de l’usuari a altres persones sense limitacions. En transmetre aquest comentari a l’empresa, es considera que atorgueu a l’empresa una llicència perpetua, mundial, lliure de drets, irrevocable i no exclusiva (amb drets de subllicència) per utilitzar qualsevol idea, concepte, coneixement tècnic o tècnica continguda a aquests comentaris d'usuari amb qualsevol propòsit, inclosos, entre d'altres, el desenvolupament, fabricació i comercialització de productes que incorporin aquests comentaris d'usuari.

10.12. Maquetació i disseny. El disseny, el disseny i l’aspecte del lloc són propietat de Company. Els elements del lloc de la companyia, inclosos, entre d'altres, logotips, imatges, sons i gràfics, estan protegits per marques comercials, drets d'autor i altres lleis i no es poden copiar ni imitar tret que s'indiqui específicament.

FLATPYRAMID ACORD DE MEMBRES

I. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA DE VENEDOR A FLATPYRAMID.

Per a qualsevol venedor que ho proporcioni FlatPyramid amb qualsevol tipus de contingut per a distribució o venda gratuïta, s'apliquen els següents termes:

El venedor concedeix a aquest FlatPyramid i qualsevol de les seves propietats i portals web, socis i afiliats i mitjançant el fet de lliurar contingut a FlatPyramid, concedeix una llicència no exclusiva a tot el món sense drets d’autor a:

(a) reproduïu, torneu a convertir fitxers, estableix preus, vengueu i distribueixen els ingressos nets de qualsevol venda, total o parcial, en el meu nom; i realitzar públicament, mostrar públicament, realitzar o transmetre per a finalitats comercials i promocionals;

(b) publicar, comercialitzar, distribuir, vendre, traduir, convertir, transferir i sublicenciar, inclòs o no, amb altres FlatPyramid productes, propietats o serveis web, tots els productes amb llicència i propietat intel·lectual amb llicència;

c) crear i utilitzar mostres del contingut exclusivament amb la finalitat de demostrar o promocionar els seus productes o serveis o els de FlatPyramid;

(d) crear obres derivades, convertir o modificar els productes amb llicència;

(e) utilitzar qualsevol propietat intel·lectual amb llicència incorporada al contingut en relació amb el material del venedor; i

(f) utilitzar el nom i la semblança de qualsevol persona o entitat representada al contingut només en relació amb el material del venedor.

1. Propietat. Manteniu la propietat dels drets de propietat intel·lectual i de la resta de drets sobre el vostre contingut, subjecte als drets no exclusius concedits a FlatPyramid sota aquest acord. Sou lliure d’atorgar drets similars a tercers dels productes amb llicència durant i després del termini d’aquest acord, sempre que aquestes llicències no siguin incompatibles amb els drets atorgats a FlatPyramid A continuació.

2. Terminació. La concessió de llicència continguda en aquest acord es pot acabar utilitzant les directrius de la secció 8 (Clàusula de terminació) anterior. FlatPyramid es reserva el dret, sense perjudici de les directrius de la secció 8, de rescindir aquest acord en qualsevol moment i sense previ avís si qualsevol contingut enviat viola les representacions i garanties de la secció 2 (representacions i garanties) anteriors.

3. Modificació i determinació del contingut. FlatPyramid o el venedor pot modificar, convertir, traduir o eliminar el contingut enviat FlatPyramidel lloc web com a part del manteniment general d’aquest compte del Venedor o per qualsevol motiu. En cas que s’elimini el contingut del venedor FlatPyramidllocs web / portals, FlatPyramid no serà responsable d’eliminar el contingut del venedor en altres llocs web que hi hagi posats a la venda o amb finalitats promocionals FlatPyramid o els seus socis de màrqueting / afiliació / promoció. FlatPyramid pot incloure categories Contingut que el venedor envia i que estigui disponible en formats de fitxer addicionals per a la venda FlatPyramiddel lloc web o en qualsevol de les seves propietats web o portals externs, llocs associats i afiliats. En cas d’error de bona fe en el maneig, distribució, conversió, traducció, venda o categorització de productes autoritzats del venedor o propietat intel·lectual autoritzada FlatPyramid, Seran els únics i exclusius remeis dels venedors FlatPyramid prendre tots els passos raonables per corregir ràpidament l’error tan aviat com s’hagi notificat o prendre consciència de l’error.

4. Pagament de drets i comissió. El venedor tindrà dret a rebre un pagament de regalies igual al cinquanta-cinc per cent (55%) dels ingressos per vendes dels productes amb llicència dels venedors recollits per FlatPyramid en forma de pagaments realitzats per xec / Paypal o qualsevol altre mètode distribuït com a mínim amb la periodicitat trimestral. FlatPyramid tindrà dret a una comissió per un import de quaranta-cinc per cent (45%) que es deduirà a la recepció. FlatPyramid pot en qualsevol moment implementar un programa pel qual el venedor rep un percentatge superior o inferior a 55%; en aquest cas, els pagaments de royalties reflectiran aquestes quantitats. El venedor autoritza aquest document FlatPyramid recollir i distribuir aquests drets i comissions.

5. Retrocessió. De tant en tant, les transaccions de devolució de dades es produeixen per serveis de processament de targetes de crèdit mercantils o per PayPal. FlatPyramid no té control sobre aquesta ocurrència que provoca la reversió de diners pagats per un producte amb llicència de venedors per qualsevol motiu. En cas de retrocessió, FlatPyramid intentarà impugnar aquestes transaccions amb el Merchant Services o PayPal. FlatPyramid no ofereix cap garantia que tindrà èxit. El compte del venedor s’ajustarà immediatament amb l’import de la reversió de la retrocessió. En cas que al venedor ja se li hagi pagat una comissió pels productes amb llicència dels venedors implicats en la transacció de retrocessió FlatPyramid ha de sol·licitar una devolució immediata del venedor per a les comissions pagades o es cobrarà un càrrec al compte de venedors i es descomptarà dels pagaments futurs de la comissió deguts al venedor. Si el venedor finalitza el seu compte FlatPyramid abans de la seva actualització del compte o de la devolució de les comissions pagades FlatPyramid es veurà obligat a utilitzar tots els mitjans necessaris per recuperar els diners deguts FlatPyramid pel venedor, incloent col·leccions i accions legals contra el venedor.

6. Seguretat. A causa de la naturalesa canviant de la protecció de seguretat a Internet, ningú no pot protegir completament les dades publicades en línia. Per tant, no és possible FlatPyramid per garantir plenament la protecció del contingut del venedor publicat al lloc contra robatoris o pirates informàtics potencials. Malgrat això, FlatPyramid pren aquest assumpte molt seriosament i ha posat en marxa diverses contramesures i configuracions de seguretat per protegir el contingut del venedor incloent-hi els models 3D presentats al seu visualitzador / reproductor WebGL 3D. FlatPyramid seguirà fent tot el possible per assegurar que el contingut i les dades del venedor siguin segurs. Com a part del seu esforç de seguretat FlatPyramid no emmagatzema informació de targetes de crèdit dels venedors o clients.

II. CONVENI DE LLICÈNCIA ENTRE EL VENEDOR I EL CLIENT.

Subvenció de llicències i drets:

Per a qualsevol transmissió de contingut d'un venedor a un client, ja sigui la transmissió com a resultat d’una llicència o descàrrega gratuïta, s’aplicaran els termes següents, tret que s’especifiquin termes més restrictius a la descripció del text del contingut:

1. Propietat. Llevat que estigui previst explícitament per un acord separat, el Venedor conserva, subjecte a un acord de llicència entre el Venedor i FlatPyramid, drets d’autor del contingut comprat o descarregat per qualsevol part de 3rd mitjançant Flat Pyramid.

2. Llicència vàlida. Qualsevol dret de llicència relacionat amb el contingut per a la seva venda FlatPyramid depenen de la transferència de diners de la festa de 3rd al venedor. Tots els drets de llicència es cancel·len de manera immediata i sense avís previ si una venda es renova per qualsevol motiu.

3. Drets concedits. El venedor atorga una llicència lliure de drets d'exclusió no exclusiva, intransferible a tot el món a la part de 3rd que adquireixi drets de llicència sobre el contingut mitjançant una venda vàlida o que descarregui contingut disponible lliurement enviat pel venedor. La llicència concedida permetrà a la festa de 3rd que realitzi públicament, mostri públicament i realitzi digitalment aquest contingut.

4. Drets no permesos. Sense una concessió escrita de drets superior a la que es troba al paràgraf 3 anterior, tots els altres drets o sub-divisions de drets generalment inclosos en els drets d'autor i marques comercials estan exclosos d'aquesta llicència.

5. Revenda. La revenda o redistribució per part del tercer de qualsevol contingut obtingut de FlatPyramidEs prohibeix expressament, ja sigui a la venda o disponible gratuïtament per a la seva descàrrega, ja sigui part d'una venda vàlida o no.

6. Contingut retornat. En el cas que una festa de 3rd retorni qualsevol contingut, ja sigui adquirit per una venda vàlida o disponible gratuïtament per a la seva descàrrega, tots els drets de llicència concedits aquí finalitzen i la part de 3rd ha de destruir immediatament totes i cadascuna de les còpies contingudes en qualsevol tipus de suport sota el control o la possessió de la festa de 3rd.

III. ÚS EDITORIAL

El contingut publicat i etiquetat amb l’etiqueta editorial només es pot fer servir de manera editorial, relacionat amb esdeveniments que siguin de notícia o d’interès públic, i no es poden utilitzar per a cap ús comercial, promocional, publicitari o comercial. La propietat intel·lectual representada al model 3D, inclosa la marca "Brand Name", no està afiliada ni està recolzada pels titulars dels drets originals. Els productes del model 3D no es poden utilitzar en cap article / producte per a la seva revenda, com ara un videojoc o una samarreta. El producte del model 3D no es pot utilitzar com a part de cartellera, fira comercial o exposició d’exposicions. Tampoc no es poden utilitzar de manera difamatòria, difamatòria o il·legal, directament o en context o juxtaposició amb temes específics. El material no es pot incorporar a un logotip, marca comercial o marca de servei. Per exemple, no podeu utilitzar contingut editorial per crear un disseny de logotips. A més, el material no es pot utilitzar per a cap propòsit comercial, no relacionat amb les notícies.

Tanmateix, en alguns casos molt limitats, en cas contrari, podria tenir els drets sobre la propietat intel·lectual en el contingut que s'anomena Editorial. Per exemple, és possible que sigueu l’agència de publicitat per a un propietari de marca / IP o que sigui el propi propietari de la marca / IP que adquireixi contingut. Si aquest és el cas, podeu utilitzar el contingut editorial a nivell comercial, assumint que teniu l’autorització de drets per altres mitjans. Però, heu de tenir tots els drets de propietat intel·lectual necessaris de la IP en el contingut i això sol ser el cas per a un proveïdor de marca / propietat IP o per a un propietari de marca / IP. Com a regla general, si us pregunteu si teniu aquests drets, no ho feu. Normalment, s’exposa molt clarament en un contracte. La càrrega i el risc de confirmar aquests drets és per a cada usuari de forma individual si s'allunyen de les restriccions d'ús editorial.